Student Complaint Form

درصورت تمایل به همکاری با گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم، لطفا فرم زیر را پر کنید

اطلاعات شخصی
اطلاعات تحصیلی مقطع دیپلم
اطلاعات تحصیلی مقطع فوق دیپلم
اطلاعات تحصیلی مقطع کارشناسی
اطلاعات تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد
اطلاعات تحصیلی مقطع دکتری
اطلاعات شغلی
گواهینامه ها

Event Log

Source

سطح زبان های خارجه(درصورت داشتن مهارت در زبان های دیگر)
سایر موارد(درصورت نیاز می توانید اطلاعات بیشتری وارد کنید)
فایل رزومه