تأمین مالی

بسترسازی‌ گسترده و توسعه ابزارهای متنوع مالی در بازار سرمایه، طی یک دهه اخیر این بازار را به فضایی جذاب و پر پتانسیل برای تأمین منابع مالی برای کسب‌وکارهای مختلف تبدیل نموده است. صندوق‌های تأمین مالی، اوراق تأمین مالی، تأمین مالی جمعی و اوراق تبعی انواع مختلفی از ابزارهای قابل‌استفاده برای تأمین مالی بلندمدت و کوتاه‌مدت هستند که به لحاظ فرآیندهای تأمین و هزینه‌ها نسبت به روش‌های مشابه در نظام بانکی دارای مزیت هستند.

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم به همراه شرکت‌های زیرمجموعه، با برخورداری از کفایت سرمایه و نسبت‌های اعتباری لازم، کلیه خدمات مورد نیاز برای تأمین مالی در بازار سرمایه را از فاز مطالعاتی تا فرآیندهای اجرای و نظارتی ارائه می‌دهد